Nachrichtenpresse

Presseinformationen

Tag: 24. September 2021

Prekybinis sukčiavimas: bankų deramo patikrinimo ir atitikties įsipareigojimai

Prekybinis sukčiavimas: bankų deramo patikrinimo ir atitikties įsipareigojimai

Tarptautiniu mastu veikiantys prekybos sukčiai daro žalą investuotojams. Ar susiję bankai gali būti patraukti atsakomybėn? Patarimai aukoms.

weiter lesen
Trading fraud: banks‘ due diligence and compliance obligations

Trading fraud: banks‘ due diligence and compliance obligations

Internationally operating trading fraudsters harm investors. Can the banks involved be held liable? Tips for those affected.

weiter lesen
Oszustwa handlowe: obowiązki banków w zakresie należytej staranności i zgodności z przepisami

Oszustwa handlowe: obowiązki banków w zakresie należytej staranności i zgodności z przepisami

Działający na skalę międzynarodową oszuści handlowi szkodzą inwestorom. Czy zaangażowane banki mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Wskazówki dla ofiar.

weiter lesen
Trading Betrug: Sorgfalts- und Compliance-Pflichten der Banken

Trading Betrug: Sorgfalts- und Compliance-Pflichten der Banken

International agierende Trading Betrüger schädigen Anleger. Können die Beteiligten Banken haftbar gemacht werden? Tipps für Betroffene.

weiter lesen